Ημιαυτόματη οριζόντια καρτονέτα HR-Mini/15

Ημιαυτόματη οριζόντια καρτονέτα HR-Mini/15

Μια μικρή, ευέλικτη και εύχρηστη οριζόντια καρτονέτα, ιδανική για μικρούς όγκους παραγωγής.


Ημιαυτόματη καρτονέτα, οπού απλά ο χειριστής τοποθετεί το προϊόν στο pusher και τα υπόλοιπα τα εκτελεί αυτόματα η μηχανή.
Δυνατότητα ρύθμισης όλων των διαστάσεων, των κουτιών.
Στο τέλος το κουτί κλείνει με κόλλα είναι έτοιμο προς εγκιβωτισμό.

Χαρακτηριστικά

 •  Δομικό μέρος μηχανής από βιομηχανικό προφίλ αλουμινίου του οίκου ALVARIS (Αυστρίας).
 • Τα διάφανα καλύμματα θα είναι από διαφανές άθραυστο πολυκαρμπονικό πάχους 5mm.
 •  Stacker κουτιών & σύστημα τροφοδοσίας κουτιών
 •  Stacker στοίβαξης κουτιών με δυνατότητα ρύθμισης για διαφορετικές διαστάσεις κουτιών.
 •  Περιστροφικός πνευματικός μηχανισμός για την παραλαβή και διαμόρφωση των κουτιών από το Stacker. Η παραλαβή των κουτιών από το Stacker  θα γίνεται με βεντούζες και γεννήτρια κενού. Κατά την περιστροφή το κουτί θα διαμορφώνεται με πνευματικό μηχανισμό και στο τέλος θα εναποτίθεται στη θέση παραλαβής.
 •  Adaptor με βεντούζες σε ανάλογη διάταξη για το κάθε κουτί
 •  Pusher τροφοδοσίας προϊόντων
 •  Οδηγοί υποδοχής προϊόντων με δυνατότητα ρύθμισης αναλόγως διάστασης προϊόντος.
 •  Πνευματικό pusher γεμίσματος κουτιών με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ώθησης συναρτήσει των προϊόντων.
 •  Πνευματικό σύστημα προστασίας pusher – alarm προώθησης - για προστασία της μηχανής.
 •  Γραμμικοί πνευματικοί μηχανισμοί για το κλείσιμο των μικρών πλαϊνών flaps με δυνατότητα ρύθμισης για διάφορες διαστάσεις.
 •  Πνευματικό γραμμικό έμβολο για προώθηση κουτιού κατόπιν διαμόρφωσης και πλήρωσης.
 •  Γραμμικές εξελίξεις για το δίπλωμα των κάτω και άνω Flaps του κουτιού, με δυνατότητα εύκολης ρύθμισης για αλλαγή διαστάσεων.
 •  Πνευματικοί μηχανισμοί για το κλείσιμο – σφράγισμα - των άνω Flaps.
 •  Δυνατότητα ρύθμισης της κινητής πλάκας της μηχανή με μεταφορά όλης της συστοιχίας εμβόλων και οδηγών με μια κίνηση.
 •  Ταχύτητα μηχανής pre-set 15 τεμ./min.
 •  Ηλεκτρολογικός πίνακας ο οποίος θα ακολουθεί όλα τα ευρωπαϊκά Standards.
 •  CE MARK
 •  Εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών

Δείτε επίσης