Εγκατάσταση Συστήματος Ομαδοποίησης και συσκευασίας στην Σδούκος ΑΕ

Η ΒΙΕΠΑ παράδωσε σε πλήρη λειτουργία αυτόματη γραμμή ομαδοποίησης και συσκευασίας μπάρας και παστελιών σε καρτονέτα στην εταιρεία Β. ΣΔΟΥΚΟΣ ΑΕ.

Τα προϊόντα εξέρχονται από flow pack με ταχύτητα 100ppm και αφού ομαδοποποιηθούν σε διάφορους συνδυασμούς συσκευάζονται αυτόματα σε καρτονέτα με ταχύτητα 30 κτ/min. Η μηχανή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε πάνω στις ανάγκες του πελάτη με τα πρότυπα τελευταίας τεχνολογίας.

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΣΔΟΥΚΟΣ που μας εμπιστεύτηκε στην προμήθεια εξοπλισμού της.